Rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo

Rodoma 61 - 70 iš 270
Reg.data Įsakymo Nr. Žymuo Antraštė Anotacija Rengėjas Rekvizitai
2020-10-27 B-20-036 XIV Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos (XIV) (pagal 2020 m. spalio mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas) parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2020-10-27 B-20-036 - Bendrieji ekonominiai normatyvai statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui (pagal 2020 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias statinių statybos kainas) parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2020-05-19 B-20-018 XXXVI Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai (XXXIII) (pagal 2020 m. balandžio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas) parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2020-05-19 B-20-018 XXXVI Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai (XXXVI) (pagal 2020 m. balandžio mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas) parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2020-05-19 B-20-018 XXXVI Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos (XXXVI) (pagal 2020 m. balandžio mėn. darbo, medžiagų, gaminių, mašinų ir mechanizmų eksploatacijos rinkos kainas) parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2020-05-19 B-20-018 XIII Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos (XIII) (pagal 2020 m. balandžio mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas) parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2020-05-19 B-20-018 N27P 1 Papildymas 2020 Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai. Rinkinys N27P Automobilių kelių statybos darbai. 1 Papildymas parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2020-05-19 B-20-018 - Bendrieji ekonominiai normatyvai statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui (pagal 2020 m. balandžio mėn. skaičiuojamąsias statinių statybos kainas) parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2019-12-19 B-19-019 NTK 2020 XVI Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynas NTK 2020 (XVI): Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai. parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2019-12-19 B-19-019 NTK 2020 XVI Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynas NTK 2020 (XVI): gyvenamieji pastatai, negyvenamieji pastatai. parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt