Rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo

Rodoma 91 - 100 iš 270
Reg.data Įsakymo Nr. Žymuo Antraštė Anotacija Rengėjas Rekvizitai
2018-12-17 B-18-031 NTK 2019 XV Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynas NTK 2019 (XV): Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kiti statiniai parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2018-12-17 B-18-031 NTK 2019 XV Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynas NTK 2019 (XV): gyvenamieji pastatai, negyvenamieji pastatai. parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2018-12-17 B-18-031 - Rekomendacijos statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui nuo 2019 m. parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2018-10-29 B-18-023 XXXIII Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai (XXXIII) (pagal 2018 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas) parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2018-10-29 B-18-023 XXXIII Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos (XXXIII) (pagal 2018 m. spalio mėn. darbo, medžiagų, gaminių, mašinų ir mechanizmų eksploatacijos rinkos kainas) parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2018-10-29 B-18-023 XXX Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai (XXX) (pagal 2018 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas) parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2018-10-29 B-18-023 X Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos (X) (pagal 2018 m. spalio mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas) parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2018-10-29 B-18-023 R62P 1 papild. 2018 Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai. Rinkinys R62P. Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbai, 1 (2018 m.) papildymas parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2018-10-29 B-18-023 - Bendrieji ekonominiai normatyvai statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui (pagal 2018 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias statinių statybos kainas) parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2018-03-28 B-18-009 XXXII Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai (pagal 2018 m. kovo mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas) parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt