Rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo

Rodoma 51 - 60 iš 270
Reg.data Įsakymo Nr. Žymuo Antraštė Anotacija Rengėjas Rekvizitai
2021-04-30 B-21-13 XV Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos (XV) (pagal 2021 m. balandžio mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas) parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2021-04-30 B-21-13 - Bendrieji ekonominiai normatyvai statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui (pagal 2021 m. balandžio mėn. skaičiuojamąsias statinių statybos kainas) parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2020-12-16 B-20-043 NTK 2021 XVII Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynas NTK 2021 (XVII): Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2020-12-16 B-20-043 NTK 2021 XVII Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynas NTK 2021 (XVII): gyvenamieji pastatai, negyvenamieji pastatai. parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2020-12-16 B-20-043 10 Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų (pagal 2020 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas). Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimai. 10 leidimas parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2020-12-16 B-20-043 10 Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų (pagal 2020 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas). Bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros darbų kainų apskaičiavimai. 10 leidimas parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2020-12-16 B-20-043 10 Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų (pagal 2020 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas). Administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimai. 10 leidimas parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2020-10-27 B-20-036 XXXVII Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai (XXXVII) (pagal 2020 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas) parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2020-10-27 B-20-036 XXXVII Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos (XXXVII) (pagal 2020 m. spalio mėn. darbo, medžiagų, gaminių, mašinų ir mechanizmų eksploatacijos rinkos kainas) parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2020-10-27 B-20-036 XXXIV Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai (XXXIV) (pagal 2020 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas) parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt