Rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo

Rodoma 21 - 30 iš 270
Reg.data Įsakymo Nr. Žymuo Antraštė Anotacija Rengėjas Rekvizitai
2022-12-16 BV-22-55 NTK2023 Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynas NTK2023. Gyvenamieji, negyvenamieji pastatai. parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2022-12-16 BV-22-55 NTK2023 Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynas NTK2023. Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kiti statiniai. parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2022-10-31 BV-22-52 XLI Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos XLI pagal 2022 m. spalio mėn. darbo, medžiagų, gaminių, mašinų ir mechanizmų eksploatacijos rinkos kainas parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2022-10-31 BV-22-52 XLI Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai XLI pagal 2022 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2022-10-31 BV-22-52 XXXVIII Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai XXXVIII pagal 2022 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2022-10-31 BV-22-52 XVIII Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos XVIII pagal 2022 m. spalio mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2022-10-31 BV-22-52 - Bendrieji ekonominiai normatyvai statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui (pagal 2022 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias statinių statybos kainas) parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2022-10-31 BV-22-52 12 Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų. Bendrojo naudojimo objektų administravimo kainų apskaičiavimai pagal 2022 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas, Nr. 12 parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2022-10-31 BV-22-52 12 Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų. Bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros darbų kainų apskaičiavimai pagal 2022 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas, Nr. 12 parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2022-10-31 BV-22-52 12 Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų. Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros kainų apskaičiavimai pagal 2022 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas, Nr. 12 parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt