Rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo

Rodoma 31 - 40 iš 270
Reg.data Įsakymo Nr. Žymuo Antraštė Anotacija Rengėjas Rekvizitai
2022-04-27 B-22-6 - Bendrieji ekonominiai normatyvai statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui (pagal 2022 m. balandžio mėn. skaičiuojamąsias statinių statybos kainas) parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2022-04-27 B-22-6 XVII Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos (XVII) (pagal 2022 m. balandžio mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas) parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2022-04-27 B-22-6 XXXVII Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai (XXXVII)(pagal 2022 m. balandžio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas) parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2022-04-27 B-22-6 XL Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai (XL)(pagal 2022 m. balandžio mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas) parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2022-04-27 B-22-6 XL Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos (XL)(pagal 2022 m. balandžio mėn. darbo, medžiagų, gaminių, mašinų ir mechanizmų eksploatacijos rinkos kainas) parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2021-12-16 B-21-43 NTK 2022 XVIII Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynas NTK 2022 (XVIII): Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2021-12-16 B-21-43 NTK 2022 XVIII Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynas NTK 2022 (XVIII): gyvenamieji pastatai, negyvenamieji pastatai. parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2021-12-16 B-21-43 11 Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų (pagal 2021 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas). Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros kainų apskaičiavimai. 11 leidimas parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2021-12-16 B-21-43 11 Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų (pagal 2021 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas). Bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros darbų kainų apskaičiavimai. 11 leidimas parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2021-12-16 B-21-43 11 Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų (pagal 2021 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas). Bendrojo naudojimo objektų administravimo kainų apskaičiavimai. 11 leidimas parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt