Rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo

Rodoma 101 - 110 iš 270
Reg.data Įsakymo Nr. Žymuo Antraštė Anotacija Rengėjas Rekvizitai
2018-03-28 B-18-009 XXXII Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos (pagal 2018 m. kovo mėn. darbo, medžiagų, gaminių, mašinų ir mechanizmų eksploatacijos rinkos kainas) parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2018-03-28 B-18-009 XXIX Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai (pagal 2018 m. kovo mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas) parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2018-03-28 B-18-009 IX Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos (pagal 2018 m. kovo mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas) parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2018-03-28 B-18-009 - Bendrieji ekonominiai normatyvai statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui (pagal 2018 m. kovo mėn. skaičiuojamąsias statinių statybos kainas) parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2017-12-11 B-17-032 XIV Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynas NTK 2018 (XIV). Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kiti statiniai parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2017-12-11 B-17-032 XIV Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynas NTK 2018 (XIV). Gyvenamieji pastatai, negyvenamieji pastatai. parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2017-10-30 B-17-025 XXXI Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai (XXXI) (pagal 2017 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas); parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2017-10-30 B-17-025 XXXI Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos (XXXI) (pagal 2017 m. spalio mėn. darbo, medžiagų, gaminių, mašinų ir mechanizmų eksploatacijos rinkos kainas); parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2017-10-30 B-17-025 XXVIII Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai (XXVIII) (pagal 2017 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas); parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2017-10-30 B-17-025 VIII Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos (VI) (pagal 2017 m. spalio mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas); parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt