Rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo

Rodoma 81 - 90 iš 270
Reg.data Įsakymo Nr. Žymuo Antraštė Anotacija Rengėjas Rekvizitai
2019-03-29 B-19-005 XXXIV Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos (XXXIV) (pagal 2019 m. kovo mėn. darbo, medžiagų, gaminių, mašinų ir mechanizmų eksploatacijos rinkos kainas). parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2019-03-29 B-19-005 XXXI Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai (XXXI) (pagal 2019 m. kovo mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas). parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2019-03-29 B-19-005 XI Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos (XI) (pagal 2019 m. kovo mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas). parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2019-03-29 B-19-005 MN8P Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai melioracijos statinių statybos darbams. Rinkinys MN8P Hidrotechniniai statiniai. parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2019-03-29 B-19-005 MN7P Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai melioracijos statinių statybos darbams. Rinkinys MN7P Melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbai. parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2019-03-29 B-19-005 MN6P Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai melioracijos statinių statybos darbams. MN6P Drenažo statiniai. parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2019-03-29 B-19-005 - Bendrieji ekonominiai normatyvai statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui (pagal 2019 m. kovo mėn. skaičiuojamąsias statinių statybos kainas) parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2019-01-24 B-19-002 8 Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų. Bendrojo naudojimo objektų Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros kainų apskaičiavimai (pagal 2018 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas) Nr. 8 parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2019-01-24 B-19-002 8 Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų. Bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros darbų kainų apskaičiavimai (pagal 2018 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas) Nr. 8 parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2019-01-24 B-19-002 8 Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų. Bendrojo naudojimo objektų administravimo kainų apskaičiavimai (pagal 2018 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas) Nr. 8 parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt