Rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo

Rodoma 41 - 50 iš 270
Reg.data Įsakymo Nr. Žymuo Antraštė Anotacija Rengėjas Rekvizitai
2021-10-29 B-21-32 XXXVI Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai (XXXVI) (pagal 2021 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas) parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2021-10-29 B-21-32 XXXIX Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai (XXXIX) (pagal 2021 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas) parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2021-10-29 B-21-32 XXXIX Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos (XXXIX) (pagal 2021 m. spalio mėn. darbo, medžiagų, gaminių, mašinų ir mechanizmų eksploatacijos rinkos kainas) parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2021-10-29 B-21-32 XVI Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos (XVI) (pagal 2021 m. spalio mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas) parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2021-10-29 B-21-32 MN7P, 1 Papildymas 2021 Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų normatyvai. Melioracijos statinių statybos darbai. Rinkinys MN7P Melioracijos statinių remontas. 1 Papildymas parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2021-10-29 B-21-32 MN3P, 2 Papildymas 2021 Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų normatyvai. Melioracijos statinių statybos darbai. Rinkinys MN3P Drenažo statiniai. 2 Papildymas parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2021-10-29 B-21-32 - Bendrieji ekonominiai normatyvai statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui (pagal 2021 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias statinių statybos kainas) parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2021-04-30 B-21-13 XXXVIII Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai (XXXVIII) (pagal 2021 m. balandžio mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas) parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2021-04-30 B-21-13 XXXVIII Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos (XXXVIII) (pagal 2021 m. balandžio mėn. darbo, medžiagų, gaminių, mašinų ir mechanizmų eksploatacijos rinkos kainas) parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2021-04-30 B-21-13 XXXV Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai (XXXV) (pagal 2021 m. balandžio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas) parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt