Rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo

Rodoma 71 - 80 iš 270
Reg.data Įsakymo Nr. Žymuo Antraštė Anotacija Rengėjas Rekvizitai
2019-10-30 B-19-015 XXXV Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai (XXXV) (pagal 2019 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas). parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2019-10-30 B-19-015 XXXV Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos (XXXV) (pagal 2019 m. spalio mėn. darbo, medžiagų, gaminių, mašinų ir mechanizmų eksploatacijos rinkos kainas). parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2019-10-30 B-19-015 XXXII Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai (XXXII) (pagal 2019 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas). parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2019-10-30 B-19-015 XXII Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos (XII) (pagal 2019 m. spalio mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas). parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2019-10-30 B-19-015 MN3P 1 papild 2019 Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai. Melioracijos statinių statybos darbai, Rinkinys MN3P Drenažo statiniai. 1 papildymas parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2019-10-30 B-19-015 - Bendrieji ekonominiai normatyvai statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui (pagal 2019 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias statinių statybos kainas) parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2019-10-30 B-19-015 9 Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų. Bendrojo naudojimo objektų Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros kainų apskaičiavimai (pagal 2019 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas), leidimas Nr. 9 parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2019-10-30 B-19-015 9 Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų. Bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros darbų kainų apskaičiavimai(pagal 2019 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas), leidimas Nr. 9 parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2019-10-30 B-19-015 9 Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų. Bendrojo naudojimo objektų administravimo kainų apskaičiavimai (pagal 2019 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas), leidimas Nr. 9 parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt
2019-03-29 B-19-005 XXXIV Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai (XXXIV) (pagal 2019 m. kovo mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas). parsiųsti UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: info@sistela.lt, www.sistela.lt