Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo
kompiuterinė programa „NRG-sert“ ir jos atnaujinimai.

Kompiuterinė programa „NRG-sert“ skirta naudotis atestuotiems pastatų energinio sertifikavimo ekspertams, vykdantiems pastatų energinį sertifikavimą pagal STR 2.01.02:2016 reikalavimus.
Programa reikalauja registravimo, kuriam reikiamą licencijos raktą gauna tik atestuoti pastatų sertifikavimo ekspertai.

Šeštojo leidimo, „NRG-sert“ programos (NRG6) skaičiavimų algoritmas apima pastatų energinio naudingumo nustatymo metodiką pagal 2020-09-28 aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-576 patvirtintą STR 2.01.02:2016 pakeitimą.
Atskiri programos leidimai (NRG1, NRG2, NRG3 ir t.t.) dėl metodikos pasikeitimų tarpusavyje nesuderinami.
Todėl, esant reikalui perskaičiuoti seniau sukurtus skaičiavimo projektus, reikia naudoti atitinkamo leidimo programas.

Keičiantis pastatų energinio naudingumo skaičiavimo metodikai, informacija apie jos taikymą ir darbą su atnaujinta programa glaustai pateikiama programos pagalbos faile arba detaliau išdėstoma tam tikslui skirtuose mokymuose.

Pastaba:
Šiuo metu vyksta programos atnaujinimas
pagal AM įsakymu Nr.D1-281 (2022-08-25)
patvirtintą STR 2.01.02:2016 pakeitimą.